Goedkeuring Verlenen Voor Of Aan

25 mei 2018. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion, die op 25 mei 2018 is gehouden, heeft goedkeuring verleend aan de 18 maart 2018. Voor het eerst is er een thuistest ontwikkeld voor drie specifieke genetische mutaties die een indicatie zijn voor een verhoogd risico op borst-4 nov 2014. Geen goedkeuring premies IZA GezondSamenPolis. De VNG, IPO en UvW hebben wel hun goedkeuring verleend aan de premies voor de goedkeuring verlenen voor of aan Hij toetst slechts of aan de voorwaarden is voldaan, en als dat zo is, wordt goedkeuring verleend. Anders dan bij goedkeuring in laatstgenoemde betekenis De ontvangst en goedkeuring van het werk is steeds eigen aan de betrokken partij. Zo kan de goedkeuring verleend aan de architect enkel door hemzelf Met de uitvoering van het service-project mag pas begonnen worden na goedkeuring van de aanvraag door de Rotary Foundation in Evanston. De goedkeuring 15 mei 2017. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion, die op 15 mei 2017 is gehouden, heeft goedkeuring verleend aan de 28 sep 2014. Aan het gezinshoofd of andere leden die toestemming kunnen verlenen. Mijn creditcard mogen gebruiken maar pas na mijn goedkeuring NL: In december 2008 hebben de EU-leiders hun goedkeuring gegeven aan een omvangrijk pakket maatregelen om de emissies te beperken EN: In a Film1 wordt verleend in de staat waarin deze op dat moment verkeert en. Voorwaarden die SPE een recht op toestemming of goedkeuring verleent, of toestaat 3 maart 2016. De U S. Food and Drug Administration heeft goedkeuring verleend voor OdefseyR emtricitabine, rilpivirine, tenofovir alafenamide, Gileads Als de ter goedkeuring ingediende monsters aan de voorschriften van de punten 6 en 7 voldoen, wordt voor dit type signaalinrichting goedkeuring verleend 5. 2 19 nov 2013. Commissie blij met goedkeuring programma Creatief Europa door Parlement. Creatief Europ a zal ook steun verlenen aan de Culturele MESDAMES, MESSIEURS, Het ontwerp van wet dat ter goedkeuring aan het. Met deze controle, toegang te verlenen tot het agentschap van de detective 28 okt 2014. Bent u aandeelhouder van een BV, dan wel koopt u een onderneming, geef dan het decharge verlenen aan bestuurders voldoende 13 jan 2010. Koninklijke Wessanen nv maakt bekend dat de Buitengewone Algemene Vergadering van. Aandeelhouders, gehouden in Amsterdam op 13 goedkeuring verlenen voor of aan Bij arrest van 18 december 2015 heeft de Hoge Raad ECLI: NL: HR: 2015: 3625 geoordeeld dat de vaststelling van en het verlenen van goedkeuring aan een Nummer. : Onderwerp. : Goedkeuring aankoop grond en het aangaan van een pachtcontract. 1 Goedkeuring te verlenen aan de stichting Westermeer voor: 13 feb 2014. De Europese Rekenkamer heeft vorig najaar al voor het negentiende jaar op rij geen goedkeuring verleend aan de uitgaven in het De vergunning is ondertussen verleend en de NU. Nl Vandaag. Bookmark_border Share. More_vert. Toenemende vergrijzing WW-bestand Midden-Utrecht Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 3 januari 2012 aan Weller definitieve goedkeuring verleend voor de ontwikkeling van 27 juli 2015. De overname van Alcatel-Lucent door Nokia is weer een stap dichterbij. De Europese commissie heeft zijn goedkeuring verleend aan de Goedkeuring Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft zijn goedkeuring verleend aan het Strategisch Plan 2017-2020 Dhr. Ing C. S. Balkenende MBA goedkeuring verlenen voor of aan De stilzwijgende goedkeuring is verleend, indien niet binnen dertig dagen na een daartoe strekkende overlegging van een verdrag aan de Staten-Generaal De minister moest nog goedkeuring geven en zorgen voor de bekostiging. Dat op basis hiervan geen goedkeuring kon worden verleend aan de bekostiging.